Ettevõtte tutvustus

Ettevõtte esimene sõsarettevõte asutati 1998. aastal rühma Baltimaade keskkonnaspetsialistide poolt. Pakume laia valikut teenuseid, sealhulgas nõustamist ja analüüse, keskkonnakaitse, tööohutuse ja riskijuhtimise valdkonnas.

Ettevõte

Alates ettevõtte asutamisest on meie teenuste maht ja tegevuse geograafiline ulatus märkimisväärselt suurenenud. Praegu ühendab logo ja nimi kolmes Balti riigis kolme ettevõtet, kus töötab ligikaudu 40 alalist töötajat.

Missioon ja visioon

ELLE eesmärk on pakkuda oma klientidele kvaliteetseid konsultatsioone ja teenuseid, mis vastavad rahvusvahelistele nõuetele.

Oleme seadnud kõrged nõudmised oma teenuste kvaliteedile ja teeme nende nõuete täitmiseks põhjalikku tööd.

Kogume ja analüüsime pidevalt klientide tagasisidet, töötajate soovitusi ja muud kasulikku teavet ettevõtte tegevuse kohta, et jätkuvalt täiustada, laiendada ja edasi arendada oma kvaliteedijuhtimissüsteemi.

Content break

Ettevõtte tutvustus

ELLE Grupi ettevõtted

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ – ELLE OÜ asutati 2000. aastal Tallinnas ELLE grupi teise sõsarettevõttena. ELLE OÜ pakub konsultatsioone ja analüüse erinevates keskkonnavaldkondades hõlmates näiteks keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise, keskkonnaauditid, EL LIFE programmi projektide seire, välisõhu kvaliteedi hindamise, vee kvaliteedi hindamise, müra hindamise, keskkonnalubade taotluste koostamise, keskkonnaalaste õigusaktide muudatuste jälgimise jm. ELLE ekspertidel on pikaajaline praktiline töökogemus erinevates valdkondades tegutsevate ettevõtete konsulteerimisega. Samuti nõustatakse riiklikke institutsioone ja kohalikke omavalitsusi. Lisaks Eestile pakume teenuseid ka rahvusvahelisel turul. ELLE töötab rahvusvaheliste finantsorganisatsioonidega ja Euroopa Liidu ning teiste rahvusvaheliste ühenduste heaks.

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment – SIA ELLE asutati Lätis 1998. aastal. ELLE grupi esimese ettevõttena on ta tänaseni grupi suurim haru. Ettevõtte kontor asub Riias. ELLE-l on püsivad partnerid ülejäänud Euroopa Liidus ja ulatuslik koostöövõrgustik European Neighborhood Instrument (ENI) idapartnerlusriikides. SIA ELLE töötajatel ja projektikonsultantidel on lisaks mitmekülgsele haridusele ka märkimisväärne pikaajaline kogemus nii Ida- kui ka Lääne-Euroopa akadeemilises ja ärikeskkonnas.

UAB Estonian, Latvian & Lithuanian Environment UAB ELLE liitus ELLE Grupiga 2005. aastal. Ettevõte kontor asub Vilniuses. UAB ELLE pakub tuge ELLE grupi pikaajaliste projektide elluviimisel nii Leedus kui teistes riikides. Viiakse läbi modelleerimisi ning keskkonnaalaseid projekte.

ELLE Grupp

ELLE Grupp ühendab kolme ettevõtet kolmes Balti riigis, kus töötab alaliselt ligikaudu 40 spetsialisti.

ELLE Grupi kogemuse tunnistajateks on edukalt lõpule viidud projektid mitte ainult Balti riikides, vaid ka teistes Euroopa Liidu riikides, Ida-Euroopas ja Kesk-Aasias.

ELLE grupp Leedus

UAB ELLE

ELLE grupp Lätis

SIA ELLE

Töötajad

Juhtkond

Valts Vilnītis
Juhatuse esimees / Partner
Valts Vilnītis
Läti
Aiga Kāla
Juhatuse liige / Partner
Aiga Kāla
Läti
Viktorija Maceikaité
Direktor / Partner
Viktorija Maceikaité
Leedu
Silver Lind
Juhatuse liige
Silver Lind
Eesti
Valts Vilnītis Valts Vilnītis
Juhatuse esimees / Partner
Valts Vilnītis
Läti
Aiga Kāla Aiga Kāla
Juhatuse liige / Partner
Aiga Kāla
Läti
Viktorija Maceikaité Viktorija Maceikaité
Direktor / Partner
Viktorija Maceikaité
Leedu
Silver Lind Silver Lind
Juhatuse liige
Silver Lind
Eesti

Töötajate kontaktid

Juhatuse liige/Vanemekspert-projektijuht Silver Lind silver@environment.ee  +372 6117696

Vanemekspert-projektijuht Lea Jalukse lea@environment.ee  +372 6117698

Vanemekspert-projektijuht  Katrin Ritso katrinr@environment.ee +3726117695  

Nooremekspert Kadri Kipper kadrik@environment.ee  

Vanemekspert-projektijuht Pille Antons pille@environment.ee  +372 6117699  

Arendusjuht / Partner Toomas Pallo toomas@environment.ee  +372 6117691  

Ekspert Janek Reinik janek@environment.ee  

Väline partner-ekspert Kaido Soosaar kaido@environment.ee  

Väline partner-ekspert  Marit Abiline marit@environment.ee  

Väline partner-ekspert Henn Pärnamets henn@environment.ee

QMS

ELLE grupp, sh ELLE OÜ rakendab kvaliteedijuhtimissüsteemi, mis põhineb standardi ISO 9001:2015 nõudmistel. Kvaliteedijuhtimissüsteem on siduv kõikidele töötajatele ja selle rakendamise eesmärk on tagada projektide elluviimine eelviidatud standardile vastavas kvaliteedijuhtimissüsteemis ettenähtud tegevuste kaudu. Sel viisil tagatakse klientidele nende vajadustest lähtuv kvaliteetne keskkonnakonsultatsiooni teenus, projektide tulemuslik elluviimine ja tähtaegadest kinnipidamine. 

ELLE grupi liikmete tegevus on kooskõlas kõikide standardi ISO 9001:2015 nõudmistega, välja arvatud alajaotises 8.3.  toodutega (toodete ja teenuste väljatöötamine ja arendamine), kuna need ei ole grupi liikmete tegevuse iseloomust lähtuvalt kohalduvad ja nõutavad. 

ELLE grupi kvaliteedijuhtimissüsteem hõlmab konsultatsiooniteenuseid keskkonnakaitses ja töötervishoius ja -ohutuses.

S2-424 sertifikaat

Content break

 

Kuidas me saame Teid aidata?

Võtke meiega ühendust
ELLE OÜ
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE English